Rusza nowy bezpłatny projekt” Razem dajemy sobie siłę- Kim jesteśmy w erze post Covid”

Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie oraz Centrum Polskich Specjalistów przy udziale Szkola Polska w Rzymie oraz Psicologo psicoterapeuta polacco a Roma rozpoczyna projekt ” Razem dajemy sobie siłę- Kim jesteśmy w erze post Covid”, który przwiduje warsztaty psychologiczne dla uczniów Szkoły Polskiej w Rzymie i uruchomienie bezpłatnych konsultacji dla rodziców z Rzymu i okolic. „Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022”

Informacje i zapisy:

Mgr Aleksandra Ewa Krawczyk Tel 379 101 0099

#szkolapolskawrzymie#szkolapolskaprzyambasadzieRPwrzymie#psychologwrzymie#pomocpsychologicznawrzymie#stowarzyszenienauczycielijezykaikulturypolskiejwrzymie#polacywrzymie#polacywewloszech#centrumpolskichspecjalistow#SNJIKPwrzymie

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *